BIA - Brukerstyrt Innovasjons Arena

Brukerstyrt InnovasjonsArena (BIA) finansierer ambisiøse forsknings- og utviklingsprosjekter.

Programmet skal fremme norsk næringslivs evne, vilje og motivasjon til forskningsbasert innovasjon i verdensklasse, og dermed utløse omfattende nye FoU-satsninger i norsk næringsliv.

Programmet henvender seg til:

Bedrifter som har betydelig egen FoU-aktivitet
FoU-miljøer med en internasjonalt konkurransedyktig kompetansebase og bredt engasjement i næringsrettede prosjekter.

Brukerstyrt innovasjonsarena har forskningsbasert innovasjon som overordnet tema. Den skal være en viktig bidragsyter til videre utvikling av et kunnskapsintensivt næringsliv. Arenaen vil derfor være åpen for forskningsprosjekter rettet mot forskjellige typer innovasjonsutfordringer, som for eksempel:

nye eller sterkt forbedrede produkter, der utvikling eller innovativ anvendelse av ny teknologi står sentralt

nye eller sterkt forbedrede tjenester, som kan omfatte både tjenesteprodukter og tjenester som støtter ulike stadier i verdiskapingsprosessen (for eksempel logistikk)
nye eller sterkt forbedrede prosesser, der produktivitetsøkning og kvalitetsforbedring står sentralt. Dette kan omfatte innovative produksjonsmetoder, organisasjonsformer, forretningsmodeller og leveranseformer