«Factories of the Future» (PPP) og EFFRA

Den europeiske organisasjonen "Factories of the Future Research Association" eller EFFRA er representant for de private industri partnerne i 'Factories of the Future" samarbeidet. Dette ble lansert av EU-kommisjones president Barroso i 2009, under den europeiske finanskrisen og var en felles plan for investeringer i tillegg til EU's 7ende rammeprogram, og er også videreført i H2020.

For å legge til rette for konkurransedyktig europeisk forskning og innovasjon på produksjonsteknologier gjennom europeiske konsortier, med hovedfokus på (SME) små og mellomstore bedrifter.

EFFRA ble etablert av MANUFUTURE Plattformen og ledende europeiske bransjen for å:

  • forme
  • fremme
  • å støtte implementering av 'Factories of the Future's" offentlige-private samarbeid.

EFFRA er et non-profit organisasjon som er en industri drevet, og som fremmer utvikling av ny og innovativ teknologi.

Medlemmene er vesentlig sammensatt av små og store industribedrifter, forskningsinstitusjoner og relaterte foreninger i hele Europa.

Link til EFFRA - European Factories of the Future Research Association