HORIZON 2020

I januar 2014 gikk det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Horisont 2020 har et forventet budsjett på 80 Billioner Euro og skal gå fram til 2020, med et betydelig høyere budsjett enn det sjuende rammeprogrammet FB7.

Blir det slik Europakommisjonen ønsker, vil budsjettet spesielt øke innenfor forskning og teknologisk utvikling. Det gjenstår fortsatt å se om dette blir realiteten da dette er politiske prosesser som fort kan endres.

H2020 fokuseres det på tre felter:

Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.
Industrielt lederskap. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020.

Den norske regjeringen har gått inn for at Norge skal delta full ut i de nye programmene i H2020. De første callene som ble sluppet så tidlig som i desember 2013, har allerede generert de første prosjektene i programmet. Få prosjekter har tilfallt norske deltagere, men vi håper å kunne styrke bevistheten blandt norske aktører slik at det etterhvert blir flere delltar og oppnår tildelinger. 

H2020 har en enklere finansierings og søknadsprosess slik at prosjektene blir raskere initiert hos prosjekteier i kommisjonen.

ECAS eller "participant portal" er et viktig verktøy for alle som vil delta. Databasen er hovedarbeids verktøyet for alle søknader, oppstarter og  direkte leveringer fra prosjektene til kommisjonen. Noe som gjør at nye prosjekter i H2020 lettere kan gli gjennom byråkratiet samt være en informasjons pool for alle som besøker databasen. Informasjon om forskningspotensialer, innovasjonsløsninger og siste nytt innen forskning som er lastet opp fra prosjekter kan enkelt søkes via denne portalen.

Du kan lese mere om H2020 på Norges Forskningsråds sider for Vareproduserende Industri og tilliggende områder eller følg linken til EU portalen for H2020 informasjon. 

Forskningsrådet

EUs H2020 sider.