Sammenhengen mellom Manufuture Plattformen,
«Factory of the future (FoF) og  EFFRA

Industrien er den dominerende delen av Europeisk økonomi, for hver jobb i industrien er knyttet to ekstra arbeidsplasser i høykvalitets servicetjeneste spekteret.

Dette trekket utøver en sterk teknologisk påvirkning på forskning og innovasjon, og EU er sterkt avhengig av dynamikken i industrien for å fungere optimalt. Det å sette kunnskap og innovasjon på kartet er derfor viktige områder for vekst i Europa.

Manufuture's oppdrag er å foreslå, å utvikle og å implementere en strategi basert på kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, som er i stand til å påskynde den industrielle utviklingen av kvalitets produkter, prosesser og tjenester.

De viktigste drivere til endringene er:

  • Konkurranse, spesielt fra nye forretningsmodeller
  • Avkortning av livssyklusen til ny teknologi
  • Miljø og bærekraft
  • Samfunnsøkonomisk miljø
  • Juridisk klima, verdier og offentlig aksept

 

Det å sikre høy kompetanse og sysselsetting for å vinne andeler av verdens industriproduksjon, er målet som EU må jobbe mot i fremtidens kunnskapsdrevne økonomi.

Det har ble utarbeidet en egen «finanspakke» i 2008 for å få i gang Europeisk Industri etter en svært tung lavkonjunktur.

Det er fra EU-Kommisjonen tidligere lanserer tre Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS). Disse tre OPS representerer kraftige virkemidler for å øke forskningsinnsatsen i tre store industrielle sektorer;

for kjøretøy, anlegg og industri

Disse har blitt vesentlig berørt av den økonomiske nedgangen, og innovasjon har i betydelig grad kunne bidratt til en mer grønn og bærekraftig økonomi.

Det er innenfor denne rammen EU-kommisjonen og de industrielle partnere arbeider intensivt sammen for å utvikle gjennomføringsplaner for Offentlig-Private samarbeid under initiativet "Factories of the Future"(PPP-FoF).

Les mer om FoF'ene under EFFRAs sider.