NCE - Norwegian Centre of Expertice

Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater.

Norge har utpekt ni sterke klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen på sitt felt. Sammen utgjør disse ekspertmiljøene NCE-programmet.

NCE-miljøene skal utvikles videre til motorer for næringsutvikling. De skal få fart på nyskaping i regionale bedriftsmiljøer, gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskere, høyskoler og offentlige myndigheter. De må i tillegg være internasjonalt orienterte.

NCE-programmet har et langsiktig perspektiv. Bedriftene som deltar tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.

Programmet disponerer i 2007 i alt 47 millioner kroner.

Å bli del av et NCE-nettverk handler likevel for de fleste mindre om penger og offentlige støttekroner enn om noe annet. Dette annet kan være samarbeide, synergier, infrastruktur, internasjonalisering, rekruttering og økt kompetanse.

NCE-deltagelse henger svært høyt. NCE er i seg selv blitt en merkevare.