Factories of the Future – Making Innovation Happen’, An event on successful industrial exploitation of FoF project results

Factories of the Future – Making Innovation Happen’, An event on successful industrial exploitation of FoF project results

1 December 2016, Brussels, Diamant Building, Avenue Auguste Reyers 80

Stor Workshop i Brussel arrangert av de fem pågående CSAene med fokus på "Up takes" og "Road Map" for kommende HORIZON 2020 Prosjekter. NTNU koordinerer FOCUS og har laget 5 tematiske veikart, metoder for Clustring av prosjekter og har forsknings utfall fra 36 avsluttede FOF-prosjekter.

AGENDA

  • IPR helpdesk
  • CEN/CENELEC
  • Prosjektresultater fra CSAene
  • CO-FACTOR
  • EFFECTIVE
  • FOCUS Cluster
  • AM Platform / FOFAM CSA
  • FoF-Impact
  • IK4-IDEKO, Intelsuite – competitive intelligence and monitoring
  • Samt Pich fra en rekke avsluttede FOF Prosjekter

Påmelding til konferansen for å delta, bruk lenken eller går inn på EFFRAs sider