Prosjekter

Norsk vareproduserende industri har mange forskjellige finansieringsmuligheter for Forskning og Utviklings-prosjekter.

Virkemiddelapparatet med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og EU i spissen gir muligheter for prosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Norge er relativt godt representert på forskningsfronten i EU og har et rykte om god kvalitet som også går utenfor EUs grenser.

Se noen eksempler på prosjekter og referanse til sidene under - fyldigere liste vil komme.

www.sfimanufacturing.no 

www.focusonfof.eu

www.ifacom.org

www.forzdmproject.eu