SFI - Senter for Forskningsdrevet Innovasjon

Norges forskningsråd ordning Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har til hensikt å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft.

SFI-ordningen er spesielt rettet mot den mer forskningsaktive delen av norsk næringsliv i samarbeid med sterke forskningsmiljøer. Ordningen forutsetter betydelig engasjement fra brukersiden, men likner ellers mye på ordningen Senter for fremragende forskning (SFF).

Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. SFI's sekretariat er forankret i Divisjon for innovasjon i Norges forskningsråd.

I 2015 ble SINTEF Raufoss Manufacturing AS vertsinsinstitutt for SFI Manufacturing - Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products les mer om dette på deres web sider http://www.sfimanufacturing.no/