Factories of the FUTURE - Roadmapps

Veikart for 5 forskjellige tematiske områder vil snart være tilgjengelige

Etter en vellykket konferanse med lansering av veikart og boka "EXPLOIT" har FOCUS avsluttet arbeidet for CSA FOCUS. Det vil her bli muligheter for å laste ned veikartene som PDF format om kort tid.

The FOCUS Cluster has now ended their work with the thematical Roadmaps, Cluster methodology and Exploitable results.

Følg lenke til FOCUS sidene for å  hvert av veikartene her.